A „dr. Mucsi Anna x DÉR Juice nyereményjáték” részvételi és játékszabályzata

 1. A játék szervezője

A jelen nyereményjáték szabályzat („Nyereményjáték Szabályzat”) a Kasz-Mobil Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 4130 Derecske, Vasvári Pál utca 46.; cégjegyzékszám: 09-09-003719; adószám: 12111396-2-09) mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által a DÉR Juice márkanév alatt forgalmazott termékek (forgalmazza a Kasz-Mobil Kft. szerződéses Ügyfele: Havita-Tész Mezőgazdasági Zöldség-, Gyümölcsértékesítő Szövetkezet – székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 114.; cégjegyzékszám: 09 02 000462; adószám: 11839312-2-09) népszerűsítésére szervezett és az Erzsébet Gondozóház Kft. mint lebonyolító (székhely: 2100 Gödöllő, Légszesz u. 6.; cégjegyzékszám: 13-09-156610; adószám: 23933224-2-13;) (továbbiakban: „Nyereményjáték Partner”) által lebonyolított dr. Mucsi Anna x DÉR Juice nyereményjátékra vonatkozik.

2. Játék menete

A Nyereményjátékban a Szervező által megbízott influencer (dr. Mucsi Anna, továbbiakban: „infuencer”) Instagram oldalán (https://www.instagram.com/kedvestestem_podcast/) közzétett, #dérjuice és #nyereményjáték hashtaget tartalmazó Nyereményjáték bejegyzésre kommentben megadott válasszal lehet részt venni. A választ elküldő („Játékos”) a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték bejegyzés megjelenési időpontja jelzi a Nyereményjáték kezdetét (amennyiben az előre nem lett közzé téve). Az influencer nyilvános bejegyzése tartalmazza megválaszolásra váró kérdéseket, a válaszok beérkezésének határidejét, a linket a Nyereményjáték Szabályzathoz pedig a profilja bio-jában teszi elérhetővé. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött válasz elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni az influencert arra, hogy a kommentjét törölje. A komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

3. A játék időtartama

A Nyereményjáték időtartamát a közzétett nyilvános bejegyzés tartalmazza.

4. Nyeremény

A Nyereményjáték nyereménye 15*330 ml DÉR Juice termék:

 • 3 darab 0,33 literes DÉR Juice Almalé
 • 3 darab 0,33 literes DÉR Juice Meggylé
 • 1 darab 0,33 literes DÉR Juice Céklalé almával
 • 1 darab 0,33 literes DÉR Juice Narancslé almával
 • 1 darab 0,33 literes DÉR Juice Almalé szamócával
 • 1 darab 0,33 literes DÉR Juice Almalé gyömbérrel
 • 1 darab 0,33 literes DÉR Juice Almalé bergamottal
 • 1 darab 0,33 literes DÉR Juice Almalé feketeribizlivel
 • 1 darab 0,33 literes DÉR Juice Almalé homoktövissel
 • 1 darab 0,33 literes DÉR Juice Almalé őszibarackkal
 • 1 darab 0,33 literes DÉR Juice Almalé mangóval

5. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,

  valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont);

  • a Nyeremény Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,

  megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

  • az influencer megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

  6. Sorsolás menete

  Az influencer a nyereményt a helyes választ elküldő Játékosok között a véletlenség elvének megfelelően, random online sorsolásgenerátorral sorsolja. A sorsolásba az adott Nyereményjáték bejegyzésében feltett kérdésére választ adók kerülnek be. A sorsolásra a

  Nyereményjáték bejegyzésének kihirdetését követő 15 munkanapon belül kerül sor. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

  7. Nyertesek

  Az influencer a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt az influencerrel a nyeremény átadása érdekében (így különösen ha a 8. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg az influencer részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére.

  8. Nyertesek értesítése

  Az influencer a Nyereményjáték nyertesét az Instagram oldalán teszi közzé, közölve a nyertes Instagram profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. Az influencer a nyertessel az eredményt a nyertes választ tartalmazó kommentre adott válaszával vagy privát üzenetben közli, amelyben felkérik a nyertest, hogy az Instagramon privát üzenetben küldje meg az influencer részére e-mail címét. A nyertesnek a felhívást követő 5 (öt) napon belül válaszolnia kell az influencernek. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot az influencerrel a megadott időintervallumon belül, a Nyertes elismeri, hogy sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem köteles a Nyereményt biztosítani, valamint Pótnyertes lép a helyére így az eredeti Nyertes a Nyereményre jogosulatlanná válik.

  9. Nyeremény kiküldése

  A nyereményt a Szervező az eredményhirdetést követő 30 napon belül adja át a nyertesnek, futárszolgálat vagy postai kézbesítés útján a nyertes által megadott magyarországi címre. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a pótnyertes a nyertes helyébe lép.

  10. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

   A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szervező és Ügyfele mint adatkezelő tárolja. A Szervező további adatfeldolgozókat is igénybe vehet a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítése során (pl.: futárszolgálat). Az itt (https://derjuice.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato/) elérhető adatvédelmi szabályzat nyújt információt arról, hogy a Szervező Ügyfele miként kezeli a személyes adatokat, hogyan védi azokat, valamint arról, hogy a személyes adatok tulajdonosai milyen jogokkal rendelkeznek.

   11. Vegyes rendelkezések

    A név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező és Ügyfele nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező és Ügyfele a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az Instagram a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

    Kosár 0
    Iratkozz fel hírlevelünkre és vásárolj

    10%

    kedvezménnyel!